ΜΑΘΗΜΑΤΑ 22-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 88-89 και Ασκήσεις 1 σελ. 89 (Έκθεση – Περιγραφή κτιρίου) και 3 σελ. 90-91 (Προτάσεις) Τετράδιο Εργασιών σελ. σελ.69 Άσκηση 9 και σελ. 70 άσκηση 10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 49 και 50 μόνο σελ. 70 και 72 Τετράδιο Εργασιών Σελ. 69 Ασκήσεις 1,2,3,4 και 5

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Βιβλίο Κεφ. 36 (σελ. 119 2η παράγραφος) Κεφ. 37 (σελ. 121 1η παράγραφος σελ. 122 αλιεία) Κεφ. 38 σε. 125 -126 κοιτάσματα ) Κεφ. 39 (σελ. 128 2η παράγραφος)

ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Κεφ. 34 ως 36 ΚΑΙ ασκήσεις Τετραδίου Εργασιών

ΦΥΣΙΚΗ Τετράδιο εργασιών ΚΕΦ. ΗΧΟΣ ΦΕ4, ΦΕ5, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ – ΤΟ ΑΥΤΙ ΜΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 88-89 και Ασκήσεις 1 σελ. 89 (Έκθεση – Περιγραφή κτιρίου) και 3 σελ. 90-91 (Προτάσεις)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 47 και 48 μόνο σελ. 66 και 68 Τετράδιο Εργασιών Σελ. 65 Ασκήσεις 1,2,3 και Πρόβλημα 1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Βιβλίο Κεφ. 36 (σελ. 119 2η παράγραφος) Κεφ. 37 (σελ. 121 1η παράγραφος σελ. 122 αλιεία) Κεφ. 38 σε. 125 -126 κοιτάσματα ) Κεφ. 39 (σελ. 128 2η παράγραφος)

ΦΥΣΙΚΗ Τετράδιο εργασιών ΚΕΦ. ΗΧΟΣ ΦΕ1 , ΦΕ2, ΦΕ3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 79-80 και Ασκήσεις

Τετράδιο Εργασιών Κεφ 17 σελ. 64 Ασκήσεις 4-5 και σελ. 67 άσκηση 7 και σελ.69 άσκηση 8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 45 και 46 μόνο σελ. 62 και 64 Τετράδιο Εργασιών Σελ. 61

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 84-85 και Ασκήσεις 1,3,4,5

Τετράδιο Εργασιών Κεφ 17 σελ. 64 Ασκήσεις 4-5 και σελ. 67 άσκηση 7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 45 και 46 μόνο σελ. 62 και 64 Τετράδιο Εργασιών Σελ. 61

ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Κεφ. 31 ως και 33 Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 31 ως και 33

Γεωγραφία Νομοί της Ελλάδας (με διαφορετικό όνομα πρωτεύουσας)