ΜΑΘΗΜΑΤΑ 22-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 88-89 και Ασκήσεις 1 σελ. 89 (Έκθεση – Περιγραφή κτιρίου) και 3 σελ. 90-91 (Προτάσεις) Τετράδιο Εργασιών σελ. σελ.69 Άσκηση 9 και σελ. 70 άσκηση 10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 49 και 50 μόνο σελ. 70 και 72 Τετράδιο Εργασιών Σελ. 69 Ασκήσεις 1,2,3,4 και 5

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Βιβλίο Κεφ. 36 (σελ. 119 2η παράγραφος) Κεφ. 37 (σελ. 121 1η παράγραφος σελ. 122 αλιεία) Κεφ. 38 σε. 125 -126 κοιτάσματα ) Κεφ. 39 (σελ. 128 2η παράγραφος)

ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Κεφ. 34 ως 36 ΚΑΙ ασκήσεις Τετραδίου Εργασιών

ΦΥΣΙΚΗ Τετράδιο εργασιών ΚΕΦ. ΗΧΟΣ ΦΕ4, ΦΕ5, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ – ΤΟ ΑΥΤΙ ΜΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 88-89 και Ασκήσεις 1 σελ. 89 (Έκθεση – Περιγραφή κτιρίου) και 3 σελ. 90-91 (Προτάσεις)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 47 και 48 μόνο σελ. 66 και 68 Τετράδιο Εργασιών Σελ. 65 Ασκήσεις 1,2,3 και Πρόβλημα 1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Βιβλίο Κεφ. 36 (σελ. 119 2η παράγραφος) Κεφ. 37 (σελ. 121 1η παράγραφος σελ. 122 αλιεία) Κεφ. 38 σε. 125 -126 κοιτάσματα ) Κεφ. 39 (σελ. 128 2η παράγραφος)

ΦΥΣΙΚΗ Τετράδιο εργασιών ΚΕΦ. ΗΧΟΣ ΦΕ1 , ΦΕ2, ΦΕ3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 79-80 και Ασκήσεις

Τετράδιο Εργασιών Κεφ 17 σελ. 64 Ασκήσεις 4-5 και σελ. 67 άσκηση 7 και σελ.69 άσκηση 8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 45 και 46 μόνο σελ. 62 και 64 Τετράδιο Εργασιών Σελ. 61

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 84-85 και Ασκήσεις 1,3,4,5

Τετράδιο Εργασιών Κεφ 17 σελ. 64 Ασκήσεις 4-5 και σελ. 67 άσκηση 7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 45 και 46 μόνο σελ. 62 και 64 Τετράδιο Εργασιών Σελ. 61

ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Κεφ. 31 ως και 33 Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 31 ως και 33

Γεωγραφία Νομοί της Ελλάδας (με διαφορετικό όνομα πρωτεύουσας)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 76 και Ασκήσεις

Τετράδιο Εργασιών Κεφ 17 σελ. 62 Ασκήσεις 2-3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Επαναληπτικό Σελ. 57-58

ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Κεφ. 30α και 30β (μόνο τα τέσσερα κράτη ονομαστικά) Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 30 Ασκήσεις 1 και 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 79-80 Ασκήσεις 2,3,4,5,6 Σελ. 80-82,

Τετράδιο Εργασιών Κεφ 17 σελ. 62 Ασκήσεις 2-3 και σελ. 64 Άσκηση 4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Επαναληπτικό Σελ. 57-58

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Βιβλίο Κεφ. 31-35 Γεωγραφικά Διαμερίσματα – Νομοί της Ελλάδας (Θράκη , Ήπειρος , Θεσσαλία , Πελοπόννησος , Νησιά Ιονίου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10-11-12 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 16 Ασκήσεις Σελ. 72 άσκηση 5 και 6 ,

Βιβλίο Κεφ 17 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 76 Άσκηση 2 σελ. 77

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Βιβλίο Κεφ. 44 Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 44 Σελ. 53-54

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Βιβλίο Κεφ. 31 Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 31 Ασκήσεις 1 και 3

ΦΥΣΙΚΗ Τετράδιο Εργασιών ΦΕ 9 Ηλεκτρικό ρεύμα Μια επικίνδυνη υπόθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 16 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 67-68 Ασκήσεις Σελ. 68 άσκηση 1 και 2 ,

σελ. 69 άσκηση 3 σελ.71 άσκηση 4

Τετράδιο Εργασιών Σελ. 52 άσκηση 2 Σελ. 54 άσκηση 6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 40 και 41 Σελ. 45-48

ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Κεφ. 30α και 30β (μόνο τα τέσσερα κράτη ονομαστικά) Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 30 Ασκήσεις 1 και 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 16 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 62-63

Ασκήσεις Σελ. 64 άσκηση 3 και 4 ,

σελ. 65-66 ασκήσεις 5-6

Τετράδιο Εργασιών Σελ. 53 άσκηση 3 Σελ. 54 άσκηση 5 Σελ. 55 άσκηση 7 και σελ. 58 άσκηση 8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Κεφ. 40 και 41 Σελ. 47-50

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Βιβλίο Κεφ. 30 Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 30 Ασκήσεις 1 και 3

ΦΥΣΙΚΗ Ηλεκτρισμός ΦΕ8 Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

σελ. 119-122

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΛΩΣΣΑ Βιβλίο Kεφ. 16 Ανάγνωση το κείμενο σελ. 58-59

Ασκήσεις Σελ. 60 άσκηση 3 και 4 ,

σελ. 61 άσκηση 6 (στο τελευταίο μέρος της άσκησης από δύο προτάσεις για κάθε λέξη της κάθε οικογένειας , σύνολο 8 προτάσεις στο Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας)

και άσκηση 7 που θα είναι και για ορθογραφία)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Κεφ. 40 και 41 Σελ. 47-50

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 43 Πρόβλημα 1 και Επέκταση

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Βιβλίο Κεφ. 29 Τετράδιο Εργασιών Κεφ. 29 Ασκήσεις 2 και 3

ΦΥΣΙΚΗ Ηλεκτρισμός ΦΕ7 Ο διακόπτης σελ. 115-118